Peergroup

Deze zomer start ik met een peergroup. Kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool en kinderen uit de eerste twee klassen van de middelbare school kunnen hieraan deelnemen. Contact met ontwikkelingsgelijken is voor elk kind van groot belang om zich te kunnen herkennen in de ander. Voor hoogbegaafde en begaafde leerlingen is dit wat lastiger omdat er in hun klas of groep minder kinderen zijn die ook begaafd zijn. Daar kan deze peergroup uitkomst bieden.

In de peergroup wordt gestart met het spelen van spellen. Een deel van de aanwezige spellen zijn coöperatieve spellen zodat het kind spelenderwijs leert samenwerken. Na ongeveer een uur is een pauze met een drankje en een hapje. Na de pauze gaan de kinderen met elkaar in gesprek over door henzelf, anoniem, ingebrachte onderwerpen. Dit kan een gesprek zijn over pesten, ben jij weleens gepest of hoe ga je om met pesten? Maar het kan ook gaan over astronomie, het energievraagstuk, filosofie of politiek. De groep draagt zelf de onderwerpen aan. Er wordt met respect naar elkaar geluisterd en met elkaar gesproken.

Meer informatie of aanmelden kan via: maynellen@gmail.com of op nummer: 0611125474.