Kind

Ondanks alle goede wil van ouders, docenten én het kind lukt het soms toch niet om een hoogbegaafd kind op een adequate manier te begeleiden op school. Het kind wordt steeds stiller of gaat juist heel storend gedrag vertonen thuis of op school. De docent wil wel meer aandacht geven en het onderwijs beter afstemmen op de behoefte van dit kind maar heeft gewoon niet voldoende tijd om elk kind op zijn of haar niveau onderwijs aan te bieden. De ouders zien wel dat het niet goed gaat met hun kind maar weten niet goed waar het probleem zit of hoe ze het kunnen oplossen. Een paar gesprekken met het kind en de ouders kunnen inzicht geven in de problematiek. Daarna kan er gezamenlijk met het kind, de ouders en de docenten naar een oplossing gezocht worden.

Het komt ook voor dat een kind fluitend door de basisschool heen rolt en vol vertrouwen naar het VWO gaat maar dan opeens met slechte cijfers thuiskomt. Het kind heeft wel de juiste capaciteiten om een VWO diploma te kunnen halen maar heeft op de basisschool niet leren leren. Gelukkig is het nooit te laat om te leren leren. Met de juiste begeleiding kan dit probleem goed aangepakt worden.

Voorkomen kan ook. Hoogbegaafde en begaafde leerlingen kunnen in groep 7 of 8 preventief de cursus leren leren volgen.